şeriat isteyip avrupada yaşayan tip

sisli bir gece, 17.06.2017 22:48

ingiltere'de gerçekleşen olay.
ingiltere'de ve bazı avrupa ülkelerinde müslümanlar şeriat hukukuna göre yargılanmaktadır.