dünyanın düz olduğunu iddia edip ağlamak

gok kubbeye kadar yolu var, 19.06.2017 13:38