hepimiz cehennemin ve ateşin bir parçasıyız

arch kodu, 06.04.2017 05:45

cehennem birçok hikaye ve masala konu olan bir metafordur.

aslında zaten cehennemdeyiz.

evrenin var oluşuna da, evrenin var oluşu için gerekli devinime, kendisine de büyük sıcaklıklar egemendir.

ateş metaforunu ele alırsanız zaten böyle bir ateş olmazsa biz bir hiçiz.

varlığ...devamı»