başbakana hakaret edince burnuna yumruk yiyen mal

zall bana hep abi der, 13.02.2020 10:06

alkolden ayakta duramayan itin tekidir.

hakkı avucuna konmuştur.
00:43132 defa izlendi