dinlenilen şarkının en vurucu kısmı

symphonies, 20.01.2016 23:05

manda yuva yapmış söğüt dalına
yavrusunu sinek kapmış gördün mü.