küba milli marşı

no soporto el rap, 30.09.2012 22:13

Segnorees apo tin kopsi too spathyoo tin tromeri;
Segnorees apo tin opsi poo me vya metra tin yee.
Ap ta kokkala vyalmenee ton elleenon ta ye ra
Ke san prawt' anthreeomenee hyer'o hyeri eleftherya.
Ke san prawt' anthreeomenee hyer'o hye r'eleftherya,
Ke san prawt' anthreeomenee hyer'o hye
01:10767 defa izlendi